Juridische vermeldingen

Séparateur

Presentatie van de site

Deze website is eigendom van La Maludilo (Le Vernay), een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 5000 euro, gevestigd op 355 route de Nave 38880 Autrans-Méaudre in Vercors, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Grenoble onder nummer B 834 494 296, met het intracommunautaire BTW-nummer FR06834494296.

Publicatiedirecteur

De publicatiedirecteur is Dirk Luypaert, in zijn hoedanigheid van directeur.

Hosting

De hostingprovider van de site is Hostinger, gevestigd op 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca (Cyprus), en kan worden gecontacteerd via de communicatiemiddelen vermeld hier: www.hostinger.nl/contact.

Realisatie

De website is gerealiseerd door Alpixi, gevestigd op 6 lotissement les Sittelles 38880 Autrans-Méaudre in Vercors, en kan telefonisch worden bereikt op 06 76 45 01 16 of per e-mail op het volgende adres: bonjour@alpixi.com.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site is eigendom van [nom de l’entreprise ou du propriétaire du site]. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Aansprakelijkheid

De informatie op de site wordt gegeven ter informatie. [Nom de l’entreprise ou du propriétaire du site] kan de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit van de informatie op zijn site niet garanderen. Daarom erkent de gebruiker dat hij deze informatie op eigen risico gebruikt.

Links naar andere sites

De site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover [nom de l’entreprise ou du propriétaire du site] geen controle kan uitoefenen over deze sites en externe bronnen, [nom de l’entreprise ou du propriétaire du site] kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal beschikbaar op of vanaf deze sites of externe bronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De door verzamelde persoonlijke gegevens [nom de l’entreprise ou du propriétaire du site] zijn strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de gebruiker het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van zijn gegevens door te schrijven naar het volgende adres: [adresse complète de l’entreprise ou du propriétaire du site].

Cookies

De site kan cookies gebruiken om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken. Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker die de gebruiker herkennen en zijn ervaring op de site personaliseren. De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn browser in te stellen.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze site is onderworpen aan Frans recht. Alleen Franse rechtbanken zijn bevoegd in geval van een geschil.

Update van de juridische vermeldingen

Deze juridische vermeldingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De datum van de laatste update staat onderaan de pagina.

Juridische vermeldingen bijgewerkt op 10 mei 2023